Neuron - Gain Intelligence (Nederlands)

Handleiding

Bedankt voor de aanschaf van ons product. We menen dit oprecht. We hopen uw vertrouwen te winnen door u een kwaliteitsproduct te leveren dat u zal inspireren om geweldige muziek te maken.

Neunaber producten zijn ontworpen en gefabriceerd in Orange, California USA.

Voorwoord

Neuron is het resultaat van jaren van onderzoek en ontwikkeling. We hebben de circuits van pedalen en versterkers - zowel buizen als solid state - bestudeerd, niet alleen om te weten hoe maar ook waarom ze zo goed klinken. We ontwikkelden nieuwe en unieke algoritmes voor onze testen en verfijnden deze op basis onze bevindingen.

Ons doel was nooit het nabootsen van andere apparatuur. Dit zou betekenen dat er geen ruimte voor verbetering is — of tenminste geen ruimte voor unieke
grootsheid. Elk technologisch medium heeft sterke en zwakke punten, en het gebruik van het ene medium om een ander medium na te bootsen miskent zijn inherente kracht en veelzijdigheid.

Geluid is subjectief — vooral in de artistieke zin. Om te meten wat “goed” klinkt, kunnen we alleen afgaan op ons eigen oordeel. Als ons gevoel van wat goed klinkt zich beperkt tot wat we gehoord hebben, dan kunnen we ons alleen maar evenaren. Maar om het geluid in ons hoofd achterna te gaan, kunnen we niet beperkt worden door wat er op dit moment bestaat.

Met andere woorden, we leren door de meesters te bestuderen, maar we creëren door uitvinding.

Inleiding

Neuron bereikt een naadloze reeks van ongelooflijke versterkers-klanken in een compact pedaal - van sprankelend helder tot zwaar vervormd en alles
daartussenin. Een meer-fasige, dynamische gain-architectuur zorgt voor een ongeëvenaarde controle over de gewenste hoeveelheid distortion en produceert moeiteloos harmonische structuren die variëren van subtiel tot dicht en complex. Eén van de meest in het oog springende kenmerken is het gevoel, dat bijna
hyperrealistisch is in vergelijking met een versterker.

Tot de vele kenmerken van Neuron behoren de volgende:

 • Geïntegreerde compressor beperkt het aandrijfniveau voor een soepele, consistente klank.
 • Instelbare noise gate van studiokwaliteit houdt je signaal stil.
 • Tilt EQ past geluid aan aan verschillende instellingen zonder preset-wijziging.
 • Luidspreker-simulator voor direct gebruik.
 • Drie-band EQ met dichtheid en aanwezigheid voor een overvloed aan opties.
 • Tot 6 presets voor een snelle oproep via de voetschakelaar. Tot 24 presets kunnen worden opgeroepen met behulp van een MIDI-controller.
 • Alle bedieningselementen zijn toegankelijk via een MIDI-controller.

Aansluitingen

Nota - Tilt EQ-instellingen zijn een aanbevolen startpunt. Aanpassen naar smaak.

Externe Luidspreker / Simulator

Direct met Interne Luidspreker Simulator

Naar Amp

Tip: De kleine luidspreker in een oefenversterker klinkt meer full-range; probeer daarom de Speaker Simulator in te schakelen wanneer je door de clean channel input of effectenlus-retour van een oefenversterker loopt.

Power
An isolated 9V or 12V pedal power adapter is recommended. Powering Neuron in a daisy-chained connection with total current over 500 mA is discouraged, as it may interfere with proper operation.

MIDI
Adapterkabels om van 2,5mm TRS naar 5-pins DIN om te zetten inbegrepen.

Bedieningen

Bedieningen Instellen

De bedieningen zijn toegankelijk door de Engage-voetschakelaar ingedrukt te houden
en aan de knop te draaien.

Speaker Simulator

Deze bediening draait de interne luidspreker-simulator aan/uit.

LED Kleur Knop Positie Gebruik
Uit geel- groen volledig tegen klok in externe luidsprekersimulator zoals Iconoclast, versterkerker-kop en -kast, of combo versterker
Aan blauw volledig met klok mee rechtstreeks naar een opname-interface, mixer, luidspreker met eigen voeding of hoofdtelefoonversterker

Nota — de Speaker Simulator is een globale instelling en zelfstandig van de preset selectie.

De Speaker Simulator-filter klinkt als een Iconoclast met standaardinstellingen en knoppen op 12 uur. Hij is niet instelbaar.

Tilt EQ

De Tilt EQ kan met één knop een verscheidenheid aan uitgangsaansluitingen compenseren. Begin met de EQ-regelaars op 12 uur of hun standaardinstelling. Gebruik vervolgens de Tilt EQ om een neutraal klinkende toon in te bellen. Maak tot slot je voorinstellingen. Bij wijzigen van de uitgangsaansluiting (bijvoorbeeld van een versterker naar direct), kan de Tilt EQ worden gebruikt om de klank aan te passen aan de nieuwe instelling zonder de presets te wijzigen.

Note — de Tilt EQ is een globale instelling en zelfstandig van de preset selectie.

Belangrijkste Bedieningen

Gain

De Gain regelaar biedt meer dan 60 dB versterking, variërend van schone tot zware vervorming, en is niveau-gecompenseerd: het verhogen van de gain verhoogt de distortion, maar met geringe invloed op het niveau.

Comp

De compressor-knop varieert van geen tot zware compressie. Het verhogen ervan verlaagt tegelijkertijd de drempelwaarde en verhoogt de verhouding en niveau-parameters van de compressor. Als zodanig voegt de compressor extra schone versterking toe aan het signaal. Een matige hoeveelheid compressie kan de dynamiek van de zuivere klanken regelen, terwijl een meer bescheiden instelling een lange weg aflegt bij het regelen van overdrive en sustain.

Level

De Level regelt het uitgangsniveau van het signaal.

EQ — Low, Mid, High

Met de drie-band EQ kan je de lage frequenties (bas), mid-frequenties en hoge frequenties (treble) van het signaal aanpassen. In tegenstelling tot de tone stacks in veel versterkers en pedalen, is deze ontworpen zodat de bedieningselementen niet op elkaar inwerken.

Alternatieve Bedieningen

Deze bedieningselementen zijn toegankelijk door de Engage voetschakelaar ingedrukt te houden en aan de knop te draaien.

Gate

De Gate regelt de geluid-dempingsdrempel. Volledig tegen de wijzers van de klok in staat hij uit. Stel de Noise Gate als volgt in:

 1. Hou de schakelaar Engage ingedrukt.
 2. Begin met de knop Gate volledig tegen de klok in.
 3. Draai de knop langzaam met de klok mee tot het geluid dempt. Stop en laat de schakelaar los.

Tightness

De Tightness past een pre-gain high-pass filter aan. Door deze te verhogen, wordt de lage kant strakgetrokken met high-gain instellingen. Verhoog de Low regelaar om een eventuele verlaging van de lage frequenties te compenseren.

Presence

De Presence past een laagdoorlaatfilter aan.

Voetschakelaars

Preset

The Preset schakelaar selecteert een opgeslagen preset. De LED brandt wanneer een preset is geselecteerd. Zie het gedeelte Presets gebruiken voor meer informatie.

Engage

The Engage selecteert tussen ingeschakeld en omzeild. De LED brandt wanneer het pedaal wordt ingeschakeld.

Voorinstellingen/Presets Gebruiken

Manual Mode: Preset LED is uit. Alle instellingen worden weerspiegeld in de posities van de knoppen en alternatieve bedieningen behouden de laatst ingestelde waarden in de handmatige modus.

Preset Mode: Preset LED is aan. Primaire en alternatieve bedieningen worden opgeroepen vanuit een opgeslagen preset. Als een knop wordt gewijzigd, wordt de waarde van deze regelaar in de huidige positie van de knop vergrendeld. Deze wijziging wordt pas opgeslagen nadat de preset is opgeslagen (zie Presets opslaan).

Standaard is slechts één preset toegankelijk via de voetschakelaar. Je kunt dit aantal verhogen tot 6; door de voetschakelaar in te drukken, worden de presets achtereenvolgens doorlopen. Om toegang te krijgen tot meerdere presets:

 1. Stroom onderbreken
 2. Engage ingedrukt houden en stroom aansluiten
 3. Druk een aantal keren op de Preset-schakelaar, gelijk aan het aantal presets dat je wil openen (tussen 1 en 6)
 4. Engage loslaten

Er kunnen maximaal 24 presets worden opgeroepen via het MIDI Program Change commando. De LED kleur van elke preset kan worden gewijzigd met een MIDI Control Change commando. De volgende tabel geeft de mapping van de presets en de standaard LED-kleuren weer:

Voetschakelaat Preset Nummer MIDI Program Nummer LED kleur
Manueel 0 uit
1 1 rood
2 2 blauw
3 3 groen
4 4 Geel
5 5 magenta
6 6 cyaan
Niet beschikbaar 7-24 kleuren 1-6

Presets/Voorinstellingen opslaan

Hou de Preset-schakelaar 2 seconden ingedrukt om een preset op te slaan. De LED wordt WIT om aan te geven dat de preset is opgeslagen.

Wanneer slechts één preset toegankelijk is, kan deze worden gewijzigd, zowel in handmatige modus als in de preset zelf. De huidige instellingen worden opgeslagen in preset 1, die dan actief wordt.

Wanneer meerdere presets toegankelijk zijn, moet je eerst de gewenste preset oproepen, de gewenste wijzigingen aanbrengen en vervolgens de preset opslaan. In dit geval kan je niet opslaan in een preset vanuit de handmatige modus.

Presets/Voorinstellingen vinden

Wanneer een preset is geselecteerd, knippert de LED wit wanneer de positie van een regelaar gelijk is aan de preset. Als alle regelaars (zowel de primaire als de alternatieve) gelijk zijn aan de preset, blijft de LED wit.

Fabriek Reset

OPGEPAST! Fabrieksreset zet alle parameters terug naar de standaardinstellingen:

 • Alle vooraf ingestelde en MIDI parameters
 • Manual-modus alternatieve bedieningselementen
 • Tilt EQ en Speaker Simulator selectie
 • Aantal presets bereikbaar via voetschakelaars

Een fabrieksreset wordt als volgt gestart:

 1. Schakel de stroomtoevoer uit
 2. Engage ingedrukt houden
 3. Stroom weer aansluiten
 4. Gain knop volledig tegen de klok in draaien en 2 minstens seconden wachten
 5. Gain knop volledig met de klok mee draaien en minstens 2 seconden wachten
 6. Engage schakelaar loslaten

MIDI

Tenzij anders aangegeven functioneert de MIDI OUT als een zachte THRU, die de MIDI IN weergeeft.

Kanaal

Het standaard MIDI-kanaal is 1, maar kan via System Exclusive Command als volgt worden gewijzigd in elk kanaal 1-16:

 1. Stroom onderbreken
 2. Engage schakelaar ingedrukt houden en stroom weer aansluiten
 3. Stuur een MIDI-commando met het kanaalnummer waarop Neuron moet worden ingesteld
 4. Engage schakelaar loslaten

Programma wijzigen

Programma-nummers 0 - 24 worden herkend; 25 - 127 worden genegeerd.

Besturing wijzigen

Parameter
MIDI CC# Waarde
Gain
102
0 - 127
Compression
103
0 - 127
Level
104
0 - 127
Low
105
0 - 127
Mid
106
0 - 127
High
107
0 - 127
Low-Pass Filter
108
0 - 127
Gate Threshold
109
0 - 127
High-Pass Filter
110
0 - 127
Preset LED Color
111
0 = rood
1 = blauw
2 = groen
3 = geel
4 = magenta
5 = cyaan
Engage
112
0 = bypass
1 - 127 = engage
Save Preset
113
any = save
Speaker Simulator
114
0 = uit
1 - 127 = aan
Tilt EQ
115
0 - 127

Exclusieve Systeemcommandos

Raadpleeg het Neuron MIDI System Exclusive Addendum voor meer informatie.

Specificaties

I/U

Ingang ongebalanceerd ¼” TS
Nominaal ingangsniveau -10 dBV, instrument niv
Ingangsimpedantie 1 MΩ
Uitgang ongebalanceerd ¼” TS
Uitgangsimpedantie 1 kΩ
Uitgangsniveau 0 dB @ 50% niv
MIDI IN/OUT conform MIDI Specificatie CA-033

Stroom

Sample frequentie 96 kHz
Minimale latentie 0.315 ms
Bypass relais, echte bypass


Voeding

Ingang 9 - 12 V DC
Stroomtoevoer 70 mA
Connector negatief midden, 5.5 mm OD x 2.1 mm ID
Aangeraden adapter 9 V DC, 100 mA of meer pedaalvoeding


Physical

Afmetingen 116 mm B, 68 mm L, 47 mm H
Gewicht 256 g 

*Specifications subject to change without notice.

 

Bij Neunaber zien we graag wat je met je “speelgoed” doet. We raden aan om ons te taggen in je berichten, foto’s & video’s met je Neunaber spullen. Om verbonden te blijven,volg ons op de onderstaande kanalen. We kunnen niet wachten om te zien wat je deelt!

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

California Proposition 65 Waarschuwing: Dit product kan chemicaliën bevatten waarvan de staat Californië weet dat deze kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade kunnen veroorzaken. Hoewel wij van mening zijn dat onze producten niet schadelijk zijn wanneer ze worden gebruikt zoals ze zijn ontworpen, geven wij deze waarschuwing om te voldoen aan Proposition 65.

© 2019 Neunaber Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Neunaber logo en Neuron™ zijn handelsmerken van Neunaber Technology, LLC.