Neuron - Gain Intelligence (polski)

Instrukcja Obsługi

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Naprawdę dziękujemy. Mamy nadzieję, że zyskamy Twoje zaufanie, dostarczając wysokiej jakości produkt, który zainspiruje Cię do tworzenia wspaniałej muzyki.

Produkty Neunaber zostały zaprojektowane i wyprodukowane w Orange, Kalifornia, USA.

Słowem Wstępu

Neuron jest wynikiem wielu lat pracy i badań. Zbadaliśmy konstrukcje obwodów gain efektów i wzmacniaczy, zarówno lampowych, jak i tranzystorowych, aby dowiedzieć się nie tylko, co sprawia, że brzmią one dobrze, ale też dlaczego tak się dzieje. Opracowaliśmy nowe i unikalne algorytmy, aby przetestować nasze odkrycia, a następnie udoskonaliliśmy te algorytmy na podstawie tego, czego się dowiedzieliśmy.

Naszym celem nigdy nie było emulowanie ani naśladowanie innego sprzętu. Oznaczałoby to, że nie ma tam miejsca na ulepszenia; a przynajmniej nie ma
miejsca na wyjątkową doskonałość. Każde medium technologiczne ma mocne i słabe strony, a użycie jednego medium do naśladowania innego neguje jego wrodzoną moc i wszechstronność.

Brzmienie jest kwestią subiektywną; szczególnie gdy jest tworzone w celu
ekspresji artystycznej. Oceniając czy coś brzmi „dobrze”, możemy zaufać jedynie naszym własnym osądom. Jeśli nasze pojęcie tego, co brzmi dobrze, ogranicza się do tego, co już słyszeliśmy, to jedyne co nam pozostaje to emulacja i naśladowanie. Jednak, aby produkować brzmienie, która gra nam w głowach, nie możemy ograniczać się do tego, co już istnieje.

Innymi słowy, uczymy się, studiując mistrzów; ale tworzymy dzięki naszym
wynalazkom.

Wprowadzenie

Neuron osiąga spójną gamę niesamowitych brzmień wzmacniacza w
kompaktowym efekcie, od nieskazitelnie czystych do mocnych przesterów, a także wszystkiego, co znajduje się pomiędzy. Wielostopniowa, dynamiczna
konstrukcja gainu zapewnia niespotykaną kontrolę nad pożądaną ilością
przesteru; bezproblemowo tworząc zarówno subtelne, jak i gęste i złożone
struktury harmoniczne. Jedną z jego najważniejszych cech tego efektu jest
feeling, które jest niemal hiperrealistyczny w porównaniu ze wzmacniaczem.

Oto najeważniejsze, spośród wielu funkcji efektu Neuron:

 • Zintegrowany kompresor ograniczający poziom drive, zapewnia płynne i spójne brzmienie.
 • Regulowana bramka szumów o jakości studyjnej zapewnia cichy sygnał.
 • Pokrętło Tilt EQ dostosowuje tony do różnych ustawień bez zmiany presetów.
 • Symulacja kolumny, którą można omijać, do bezpośredniego podłączenia z zewnętrznym nagłośnieniem.
 • Trójzakresowy EQ z funkcjami TIghtness i Presence, zapewnia mnóstwo opcji brzmieniowych.
 • Do 6 presetów, które można zapisać dla szybkiego przywoływania za
  pomocą footswitcha. Do 24 presetów można przywołać za pomocą
  kontrolera MIDI.
 • Wszystkie elementy sterujące są dostępne za pomocą kontrolera MIDI.

Połączenia

Uwaga- Ustawienia pokrętła Tilt EQ to jedynie sugerowany punkt wyjścia. Należy ustawić wedle upodobań.

Zewnętrzny głośnik/ Symulacja

Bezpośrednie połączenie z wewnętrzną symulacją kolumny

Do wzmacniacza

Wskazówka: Mały głośnik we wzmacniaczu przeznaczonym do ćwiczeń może mieć pełniejszy zakres brzmienia; w związku z tym spróbuj włączyć symulację kolumny po podłączeniu do wejścia czystego kanału lub powrotu pętli efektów tego wzmacniacza.

Power
An isolated 9V or 12V pedal power adapter is recommended. Powering Neuron in a daisy-chained connection with total current over 500 mA is discouraged, as it may interfere with proper operation.

MIDI
Przejściówki 2,5 mm TRS do 5-pin DIN dołączone do zestawu.

Sterowanie

Sterowanie ustawieniami

Dostęp do tych funkcji można uzyskać, przytrzymując footswitch Engage podczas obracania pokrętła.

Symulacja kolumny

To pokrętło włącza/wyłącza wewnętrzną symulację kolumny.

Kolor diody LED Pozycja gałki Użycie
Wył żółty-zielony maksymalnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara z zewnętrzną symulacją kolumny, taką jak Iconoclast, wzmacniacz + kolumna lub combo
niebieski maksymalnie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara przy bezpośrednim podłączeniu do interfejsu audio, miksera, aktywnego głośnika lub wzmacniacza
słuchawkowego

Uwaga- Symulacja kolumny to ustawienie globalne: jest niezależne od wyboru presetu.

Filtr symulacji kolumny generuje dźwięk podobny do Iconoclast przy ustawieniach domyślnych i pokrętłami tonów na godzinę 12. Nie można regulować tego ustawienia.

Tilt EQ

Globalne pokrętło Tilt EQ umożliwia kompensację dla różnych połączeń wyjściowych. Zacznij od pokręteł EQ na godzinie 12 lub w ich domyślnych ustawieniach. Następnie użyj funkcji Tilt EQ, aby wybrać neutralnie brzmiący dźwięk. Na koniec stwórz swoje presety. Po zmianie połączenia wyjściowego (na przykład z połączenia ze wzmacniaczem na połączenie bezpośrednie) można użyć pokrętła Tilt EQ w celu dostosowania tonów do nowych ustawień bez konieczności zmiany presetu.

Uwaga- Tilt EQ to ustawienie globalne: jest niezależne od wyboru presetu.

Sterowanie Podstawowe

Gain

Pokrętło Gain zapewnia ponad 60 dB wzmocnienia sygnału, od czystych brzmień po ciężki przester. To pokrętło jest kompensowana poziomem: zwiększenie gainu zwiększa przester, ale tylko nieznacznie wpływa na poziom sygnału.

Comp

Kompresor regulowany jedną gałką posiada zakres od zerowej do ciężkiej kompresji. Zwiększenie tej kontroli jednocześnie zmniejsza próg i zwiększa parametr ratio oraz poziom kompresji. Kompresor oferuje dodatkowy czysty gain do sygnału. Umiarkowana ilość kompresji może pomóc kontrolować dynamikę czystego brzmienia, podczas gdy bardziej skromne ustawienie ma mniejszy wpływ na kontrolę przesteru i sustainu.

Level

Pokrętło Level dostosowuje wyjściowy poziom sygnału.

EQ — Low, Mid, High

Trójzakresowy korektor umożliwia regulację niskich (bass), średnich i wysokich częstotliwości (treble) sygnału. W przeciwieństwie do korekcji tonów w wielu wzmacniaczach i efektach, EQ w Neuron zostało zaprojektowane w taki sposób, że pokrętła nie wchodzą ze sobą w interakcje.

Sterowanie Alternatywne

Dostęp do tych funkcji można uzyskać, przytrzymując footswitch Engage podczas obracania pokrętła.

Gate

Pokrętło Gain dostosowuje próg redukcji szumów. Całkowicie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara jest wyłączone. Ustaw bramkę szumów w następujący sposób:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik Engage.
 2. Rozpocznij od pokrętła Gate całkowicie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
 3. Powoli obracaj pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż hałas się zmniejszy. Zatrzymaj i zwolnij przełącznik.

Tightness

Pokrętło Tightness dostosowuje filtr górnoprzepustowy wstępnego wzmocnienia. Zwiększenie tego pokrętła spowoduje zaciśnięcie dołu z ustawieniem high-gain. Zwiększ pokrętło Low, aby skompensować redukcję niskich częstotliwości.

Presence

Pokrętło Presence dostosowuje filtr dolnoprzepustowy wstępnego wzmocnienia.

Footswitche

Preset

Przełącznik Preset wybiera zapisany preset. Dioda LED świeci po wybraniu presetu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Korzystanie z presetów.

Engage

Przełącznik Engage włącza i wyłącza efekt. Dioda LED świeci po włączeniu efektu.

Korzystanie Z Presetów

Tryb ręczny: Dioda LED Preset jest wyłączona. Wszystkie ustawienia są odzwierciedlone poprzez pozycje pokrętła. Wszystkie alternatywne elementy sterujące zachowują ostatnio ustawione wartości w trybie ręcznym.

Tryb Preset: Dioda LED Preset jest włączona. Wszystkie podstawowe i alternatywne pozycje pokręteł przywoływane są z zapisanego presetu. Jeśli pozycja zostanie zmieniona, wartość przypisana do tego pokrętła zostanie dopasowana do aktualnej pozycji. Zmiana ta nie zostanie zapisana do momentu zapisania presetu (patrz Zapisywanie presetów).

Domyślnie, za pomocą footswitcha można przywołać tylko jeden preset. Można jednak zwiększyć tę opcję aż do 6; naciśnięcie przełącznika nożnego powoduje sekwencyjne przełączanie presetów. Aby uzyskać dostęp do wielu presetów:

 1. Odłącz zasilanie
 2. Przytrzymaj przełącznik Engage i podłącz ponownie zasilanie
 3. Naciśnij przycisk Preset (Preset) tyle razy, ile ustawień chcesz uzyskać (od 1 do 6)
 4. Zwolnij przełącznik Engage

Można przywołać do 24 presetów za pomocą poleceń MIDI Program Change. Kolor diody LED każdego presetu można zmienić za pomocą polecenia MIDI Control Change. W poniższej tabeli przedstawiono mapowanie presetów i domyślnych kolorów diod LED:

Numer presetu przypisany do footswitcha Numer MIDI Domyślny kolor diody LED
Ręczny 0 wyłączona
1 1 czerwona
2 2 niebieska
3 3 zielona
4 4 żółta
5 5 magenta
6 6 cyjan
niedostępne 7-24 powtórzone kolory 1-6

Zapisywanie presetów

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik Preset przez 2 sekundy, aby zapisać preset. Dioda LED zmieni kolor na biały, aby zasygnalizować, że ustawienie zostało zapisane.

Gdy dostępny jest tylko jeden preset, można go zmienić zarówno w trybie ręcznym, jak i w samym presecie. Bieżące ustawienia zapisywane są w presecie 1, który zostaje wtedy aktywowany.

Gdy dostępnych jest wiele presetów, musisz najpierw przywołać docelowy preset, dokonać pożądanych zmian, a następnie je zapisać. W takim przypadku nie można zapisać ich w presecie z trybu ręcznego.

Znajdowanie wartości przypisanych do presetu

Po wybraniu presetu dioda LED będzie migać na biało, gdy pozycja pokrętłą jest taka sama jak w presecie. Gdy wszystkie pokrętła (zarówno podstawowe, jak i alternatywne) będą znajdować się w tych samych pozycjach co w presecie, dioda LED będzie świecić na biało.

Przywracanie Ustawień Fabrycznych

UWAGA! Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje zresetowanie wszystkich parametrów do ich domyślnych ustawień:

 • Wszystkie ustawienia wstępne i parametry MIDI
 • Sterowanie alternatywne w trybie ręcznym
 • Parametry Tilt EQ i symulacji kolumny
 • Liczba presetów dostępnych za pomocą footswitcha

Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

 1. Odłącz zasilanie
 2. Przytrzymaj przełącznik Engage
 3. Podłącz ponownie zasilanie
 4. Obróć pokrętło Gain całkowicie w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i odczekaj co najmniej 2 sekundy
 5. Obróć pokrętło Gain całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i odczekaj co najmniej 2 sekundy
 6. Zwolnij przełącznik Engage

MIDI

O ile nie określono inaczej, MIDI OUT działa jak THRU, powtarzając MIDI IN.

Kanał

Domyślny kanał MIDI to 1, jednak można go zmienić na dowolny kanał 1-16 za pomocą System Exclusive Command lub w następujący sposób:

 1. Odłącz zasilanie
 2. Przytrzymaj przełącznik Engage i podłącz ponownie zasilanie
 3. Wyślij dowolne polecenie MIDI zawierające numer kanału, dla którego chcesz ustawić efekt Neuron
 4. Zwolnij przełącznik Engage

Program Change

Numery PC 0-24 są rozpoznawane; numery 25-127 są ignorowane.

Control Change

Parametr
MIDI CC Wartość
Gain
102
0 - 127
Kompresja
103
0 - 127
Poziom
104
0 - 127
Low (dół)
105
0 - 127
Mid (środek)
106
0 - 127
High (góra)
107
0 - 127
Filtr dolnoprzepustowy
108
0 - 127
Próg bramki
109
0 - 127
Filtr górnoprzepustowy
110
0 - 127
Kolor diody LED presetu
111
0 = czerwony
1 = niebieski
2 = zielony
3 = żółty
4 = magenta
5 = cyjan
Włącz
112
0 = bypass
1 - 127 = włącz
Zapisz preset
113
każda = zapisz
Symulacja kolumny
114
0 = wyłącz
1 - 127 = włącz
Tilt EQ
115
0 - 127

System Exclusive Commands

Więcej informacji znajduje się w Neuron MIDI System Exclusive Addendum.

Specyfikacja

Wejścia/Wyjścia

Wejście niesymetryczne 6,3 mm TS
Nominalny poziom wyjściowy -10 dBV, poziom instrumentu
Impedancja wejściowa 1 MΩ
Wyjście niesymetryczne 6,3 mm TS
Impedancja wyjściowa 1 kΩ
Poziom wyjściowy 0 dB przy 50% poziomu głośności
Wejście/wyjście MIDI zgodne ze specyfikacją MIDI CA-033

Dane

Częstotliwość próbkowania 96 kHz
Minimalna latencja 0,315 ma
Bypass przekaźnikowy, true bypass


Zasilanie

Wejście 9 - 12 V DC
Pobór prądu 70 mA
Wtyczka polaryzacja ujemna w środku, 5,5 mm x 2,1 mm
Rekomendowany zasilacz 9 V DC, 100 mA lub więcej


Dane Zewnętrzne

Wymiary 116 mm szer. x 68 mm dł. x 47 mm wys.
Waga 256 g 

*Specifications subject to change without notice.

 

W Neunaber uwielbiamy obserwować co robicie ze swoimi „zabawkami”. Tagujcie nas w swoich postach, zdjęciach i video, na których używacie sprzętu Neunaber. Aby pozostać w kontakcie, zachęcamy do śledzenia nas na kanałach wypisanych poniżej. Już nie możemy się doczekać, aby zobaczyć wasze dokonania!

Ten produkt nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.

Produkt ten jest zgodny z punktem 15 przepisów FCC. Korzystanie z tego urządzenia jest przedmiotem następujących warunków: (1)Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi być odporne wszelkie zakłócenia, w tym powodujące niepożądane działanie.

Ostrzeżenie wg ustawy 65 stanu Kalifornia: Produkt ten może zawierać związki chemiczne, które według prawa stanu Kalifornia mogą powodować nowotwory, uszkodzenia płodu oraz bezpłodność. Uważamy, że nasze produkty nie są szkodliwe, gdy używane są zgodnie z przeznaczeniem, zapewniamy to ostrzeżenie zgodnie z ustawą 65.

© 2019 Neunaber Technology LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Logo Neunaber i NeuronTM są znakami towarowymi należącymi do Neunaber Technology, LLC.